Cung cấp thiết bị và kết nối hệ thống PCCC
Diện tích mặt bằng: Ước tính 93,000 m2

Địa chỉ: Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hotline: 0243 821 0929