Đế Đầu Báo Cháy – Loại 4 inch

Đế Đầu Báo Cháy – Loại 4 inch

Đế Đầu Báo Cháy – Loại 4 inch: FZBU004-AB4; FZBU013-2Z/ FZBU013-4Z

  • Đế đầu báo 4inch/ 6 inch (FZBU003-AB6/FZBU004-AB4) được sử dụng để lắp đặt đầu báo vào hộp điện. Các chân đấu của đế được đánh dấu trực quan dễ dàng lắp đặt và kết nối.
  • Các đế này (FZBU003-AB6/FZBU004-AB4) sử dụng với cáp 14 – 22 AWG. Đế được thiết kế che kín toàn bộ mặt sau của hộp và xung quanh.
  • FZBU003-AB6/FZBU004-AB4 được lắp đặt với hộp điện 1 gang, 2 gang, bát giác hoặc hộp vuông 4 inch.

 

 

Hotline: 0243 821 0929