Đế Đầu Báo Cháy – Loại Cách Ly Ngắn Mạch

Đế Đầu Báo Cháy – Loại Cách Ly Ngắn Mạch

Đế Đầu Báo Cháy – Loại Cách Ly Ngắn Mạch: FZBU005-AIB

  • Đế đầu báo cháy 6 inch (FZBU005-AIB) là đế đầu báo có tích hợp module cách ly ngắn mạch. Các đế này có lẫy khóa để giữ hoặc tháo đầu báo, module cách ly ngắn mạch nằm ở dưới cùng của đế.
  • Khi phát hiện ngắn mạch trên đường dây loop module sẽ kích hoạt. Cách ly khu vực ngắn mạch với tủ trung tâm báo cháy.
  • Khi ngắn mạch có 1 đèn LED màu hổ phách sáng lên và thiết bị sẽ trở lại bình thường khi đường dây hết ngắn mạch.

 

Hotline: 0243 821 0929