Đế Đầu Báo – Loại Có Còi

Đế Đầu Báo – Loại Có Còi

Đế Đầu Báo – Loại Có Còi: FZBU005-ASB

  • Đế địa chỉ có còi 6 inches (FZBU005-ASB) là đế có còi có thể sử dụng trong rất nhiều ứng dụng. Các đế có lẫy để khóa đầu báo, và khi đầu báo được tháo ra thì bo mạch âm thanh nằm bên dưới của đế.
  • Thiết bị này hoạt động độc lập với đầu báo được gắn trên nó và có thể lập trình như 1 thiết bị địa chỉ. Cường độ âm thanh phát ra tối thiểu là 75 dB ở 3,1m. Cường độ âm thanh phát ra sẽ phụ thuộc vào nguồn điện cung cấp cho nó.
  • Đế địa chỉ có còi có thể liên động với bất kỳ module hoặc đầu báo nào bằng cách lập trình trên tủ trung tâm. Mỗi thiết bị sẽ chiếm 1 địa chỉ trên mạch loop. Âm thanh phát ra phụ thuộc vào nguồn cung cấp.
Hotline: 0243 821 0929