Hệ Chữa Cháy Khí FM 200

Hệ Chữa Cháy Khí FM 200

Hệ Thống Chữa Cháy Khí FM200.

  • Khí FM200 là một chất khí sạch không màu, không mùi chứa cacbon, hydro và flo. Khí FM200 không phá hủy tầng ozone.  Khí FM200 tác dụng với chất cháy, hấp thụ nhiệt của đám cháy làm ngăn cản phản ứng hóa học của chuỗi phản ứng cháy, không làm ảnh hưởng đến lượng oxy sẵn có nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
  • Đây là loại hóa chất không dẫn điện, không làm hỏng thiết bị điện tử,
Hotline: 0243 821 0929