Hệ Thống Chữa Cháy Khí Ni-Tơ Dạng Đóng Gói

Hệ Thống Chữa Cháy Khí Ni-Tơ Dạng Đóng Gói

Hệ Thống Chữa Cháy Khí Ni-Tơ Dạng Đóng Gói

  • Hệ thống chữa cháy khí Ni-tơ dạng đóng gói được thiết kế nhỏ gọn, độc lập, không yêu cầu hệ thống đường ống dẫn khí. Do vậy có thể được đặt trong chính các khu vực cần được bảo vệ và có tính thẩm mỹ cao.

  • Mỗi Package A được thiết kế đầy đủ, bao gồm cả bình chứa, bình kích hoạt, tủ điều khiển, đầu phun khí, vỏ tủ.

  • Mỗi Package B bao gồm bình chứa, đầu phun khí và vỏ tủ.

  • Hệ thống chữa cháy khí Ni-tơ dạng đóng gói phù hợp với các không gian nhỏ như phòng sever, phòng điện, phòng điều khiển …

Hotline: 0243 821 0929