Module Cách Ly Ngắn Mạch

Module Cách Ly Ngắn Mạch

Module Cách Ly Ngắn Mạch:FQIU004-SCI

  • Thiết bị cách ly ngắn mạch FQIU004-SCI được sử dụng để cung cấp thêm độ tin cậy cho một hệ thống báo cháy bằng cách cách ly một phân đoạn của dây tín hiệu.
  • FQIU004-SCI chỉ sử dụng một đèn LED màu đỏ cho biết tình trạng hoạt động của hệ thống. Trong điều kiện bình thường các đèn LED không sáng, khi ngắn mạch module sẽ cắt ngắn mạch và bật đèn LED.
Hotline: 0243 821 0929