Module Địa Chỉ Cho Đầu Báo Gas

Module Địa Chỉ Cho Đầu Báo Gas

Module Địa Chỉ Cho Đầu Báo Gas: FRRJ001A-Y-G 

  • Modul FRRJ001A-Y-G kết nối được 4 đầu báo Gas với 1 địa chỉ, được sử dụng để giám sát tình trạng làm việc của các đầu báo Gas trên mạch tín hiệu đầu báo. 
  • FRRJ001A-Y-G phát hiện tình trạng báo động của các đầu báo Gas và thông báo về cho tủ trung tâm điều khiển bằng cách giám sát đầu ra điện áp của các thiết bị được kết nối vào modul.
  • Mạch tín hiệu của module theo phương thức nối dây NFPA kiểu 4,6,7.

 

Hotline: 0243 821 0929