Tủ Hiển Thị Phụ Loại Màn Hình Tinh Thể Lỏng

Tủ Hiển Thị Phụ Loại Màn Hình Tinh Thể Lỏng

Tủ Hiển Thị Phụ Loại Màn Hình Tinh Thể Lỏng:  FIRU009-R-LCD

  • Đạt tiêu chuẩn UL864, phiên bản số 9.
  • Tủ hiển thị phụ loại màn hình LCD (FIRU009-R-LCD)  có thể dùng để điều khiển tín hiệu báo cháy cho hệ Integlex Multicrest N3060. Các FIRU009-R-LCD sử dụng kết nối RS-485, với các tủ trung tâm để  kiểm soát sự cố, trạng thái hoạt động của hệ thống. Các FIRU009-R-LCD được trang bị 40 ký tự trên 1 dòng và có 4 dòng. Có 11 led trạng thái kèm còi buzzer, và 6 công tắc điều khiển hệ thống. Các đèn LED có dãn nhãn và âm thanh báo thu hút người bảo vệ, dễ dàng trong sử dụng. Chìa khóa điều khiển cho phép điều khiển 6 nút bấm trên tủ, có chìa khóa điều khiển, người sử dụng có thể điều khiển tương đương với người trực tại tủ trung tâm N3060.
  • Kết nối RS-485 từ bảng LCD tới tủ trung tâm theo kiểu NFPA loại B (kiểu 4), chiều dài dây tối đa là 1,2km. Tối đa được 30 bảng LCD trong mỗi kết nối với tủ N3060.
Hotline: 0243 821 0929