Modul Địa Chỉ Lối Ra Có Điện Áp Loại 4/16 Line

Modul Địa Chỉ Lối Ra Có Điện Áp Loại 4/16 Line

Modul Địa Chỉ Lối Ra Có Điện Áp Loại 4/16 Line

  • Modul địa chỉ lối ra có điện áp loại 4 line FRRJ001A-Y-S, số địa chỉ : 1
  • Modul địa chỉ lối ra có điện áp loại 16 line  FRRJ001-Y-4S, số địa chỉ : 4
  • Mạch tín hiệu của modul theo phương thức nối dây NFPA lớp A (kiểu 6,7) và lớp B ( kiểu 4). Modul lối ra có điện áp cung cấp nguồn 24VDC có thể lập trình để điều khiển và vận hành các thiết bị đầu ra bao gồm các thiết bị cảnh báo như chuông còi đèn và các thiết bị kích hoạt
  • Mỗi lối ra của module FRRJ001A-Y-S và FRRJ001-Y4S có chức năng nhận tín hiệu phản hồi từ thiết bị được kết nối, được sử dụng để xác nhận việc kích hoạt thiết bị được kết nối. Các mạch này cũng có thể được sử dụng để nhận tín hiệu lối vào.
Hotline: 0243 821 0929