Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ Integlex Multicrest N765

Trung Tâm Báo Cháy Địa Chỉ Integlex Multicrest N765

Hệ thống báo cháy địa chỉ Integlex Multicrest N765 chuẩn UL.

  • Hệ thống báo cháy địa chỉ N765 phù hợp với các không gian bé. Phù hợp với các hệ thống có điều khiển xả khí và hệ thống điều khiển bằng module đơn giản.
  • N765 có khả năng mở rộng tối đa là 3 bo Loop  với 765 thiết bị địa chỉ.
Hotline: 0243 821 0929