Nút Ấn Báo Cháy

Nút Ấn Báo Cháy

Nút Ấn Báo Cháy:FMMN/FMRN/FMBN series

  • Hộp báo cháy bằng tay kiểu nút ấn được sử dụng để gửi tín hiệu báo cháy bằng cách ấn miếng kính plexi được nối với một nút ấn. Miếng kính này sau khi bị ấn có thể phục hồi lại bằng cách kéo cần đẩy ở phía trong nắp đậy.
  • Có jack telephone được gắn ở phía trong nắp đậy (trừ FMMN202-U). Ấn đầu phích cắm của tay cầm telephone và jack đó để kích hoạt đường liên lạc giữa trung tâm báo cháy và hộp báo cháy bằng tay.
  • Đèn LED đỏ ( trừ FMMN202-U) hiển thị để xác nhận trung tâm báo cháy đã nhận được tín hiệu báo cháy từ từ hộp báo cháy đó.

  • Tín hiệu báo cháy được phát đi từ hộp nút ấn báo cháy có thể sử dụng để khởi động máy bơm chữa cháy nếu được kết nối cùng thiết bị khởi động máy bơn loại FYH của hãng NOHMI. 

Hotline: 0243 821 0929