Phần Mềm Giám Sát Hệ Thống

Phần Mềm Giám Sát Hệ Thống

Phần Mềm Giám Sát Hệ Thống: CNI016N

 • Chương trình theo dõi hệ thống (SMP) là phần mềm được cài đặt trong máy tính cá nhân. Được kết nối với hệ thống mạng các trung tâm báo cháy (FACP network) thông qua thiết bị giao tiếp hệ thống (SIU), SMP giám sát liên tục toàn bộ hệ thống, hiển thị các sự kiện đang diễn ra và điều khiển hệ thống.
 • SMP có 4 nút điều khiển tương tự như các tủ trung tâm điều khiển, đó là : Acknowledge, Silence, Drill và System Reset.
 • Cho phép khai báo tối đa 195.840 địa chỉ cho mỗi chương trình.
 • Cho phép sử dụng 64 nút trong một mạng báo cháy.
 • Cho phép khai báo 1.000.0000  biểu tượng trong một chương trình.
 • Các chức năng tương tự như trên trung tâm báo cháy.
 • HIển thị các sự kiện hiện tại theo danh sách.
 • Lưu trữ tới 50.000 sự kiện đã xảy ra.
 • Tương thích với các hệ điều hành Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 và 10
  .
Hotline: 0243 821 0929