Thiết Bị Giao Diện Cho Chương Trình Đồ Họa

Thiết Bị Giao Diện Cho Chương Trình Đồ Họa

Thiết Bị Giao Diện Cho Chương Trình Đồ Họa: CSC004 (SIU)

  • Bô SIU cung cấp cho hệ thống khả năng thiết lập truyền thông giữa chương trình Hệ thống giám sát đồ họa (SMP) được cài đặt trong máy tính cá nhân và các tủ trung tâm báo cháy (FACPs) trên mạng.
  • Bộ SIU có thể kết nối với SMP dễ dàng qua cổng RS232 của máy tính cá nhân bằng cách sử dụng cáp kết nối riêng.
  • Kết nối tối đa 64 nút trên một mạng (gồm cả SIU và FACPs)
  • Kết nối theo phương pháp NFPA style 4&7

 

 

Hotline: 0243 821 0929