Tủ Hiển Thị Phụ Loại Đèn Zone

Tủ Hiển Thị Phụ Loại Đèn Zone

Tủ Hiển Thị Phụ Loại Đèn Zone: FIRU009-R-LED

  • Đạt tiêu chuẩn UL864, phiên bản số 9.
  • FIRU009-R-LED có một bảng LED mà người bảo vệ có thể dùng để kiếm soát hoạt động của tủ báo cháy Integlex Multicrest N3060. Các FIRU009-R-LED sử dụng kết nối RS-485 với các tủ trung tâm để kiểm soát sự cố, trạng thái hoạt động của hệ thống. Các FIRU009-R-LED có 16 kênh chỉ thị tình trạng của các khu vực ứng với mỗi LED đỏ và vàng. Led đỏ là biểu hiện cho sự báo cháy, Led vàng là biểu hiện cho sự giám sát. Khi một tình trạng báo cháy hoặc giám sát được phát hiện trong 1 khu vực được lập trình để đèn LED nào đó trên bảng phụ sẽ sáng hiển thị trạng thái báo động. Tối đa có thể cài đặt 14 khu vực cho 1 hiển thị của đèn LED.
  • Còi buzzer được thiết kế để tạo sự chú ý cho người bảo vệ giám sát hệ thống. Còi buzzer có thể được tắt bằng nút bấm. Nút bấm có thể sử dụng để kiểm tra hệ thống đèn LED bằng cách giữ trong 5 giây. Công tắc này có thể hoạt động được khi có chìa khóa.
Hotline: 0243 821 0929