Trung Tâm Báo Cháy Thường 5 Kênh

Trung Tâm Báo Cháy Thường 5 Kênh

Tủ Trung Tâm Báo Cháy Thường Loại 5 kênh: FAPN202-R-5L

Khi tủ trung tâm nhận được một tín hiệu báo cháy từ đầu báo cháy hoặc nút ấn báo cháy, tủ trung tâm sẽ tạo ra một hình ảnh đám cháy trực quan và các âm thanh báo động được phát ra để cho người trực vận hành có thể dễ dàng nhận biết. Tủ trung tâm cũng truyền tín hiệu báo động âm thanh đến các khu vực của tòa nhà.

Tủ trung tâm báo cháy loại thường FAPN202-R-5L cũng chỉ ra các khu vực xảy ra cháy bằng các đèn Led chỉ thị trên tủ.

Hotline: 0243 821 0929