Đèn Chỉ Thị Vị Trí (Loại Chống Nổ)

Đèn Chỉ Thị Vị Trí (Loại Chống Nổ)

Đèn Chỉ Thị Vị Trí (Loại Chống Nổ): ECA-110M-441945

  • Điện áp hoạt động và dòng tiêu thụ: 24V AC/DC,10mA
  • Đèn hiển thị: LED đỏ
  • Chất liệu: Thép không gỉ
  • Khoảng nhiệt độ môi trường cho phép – 200C đến 500C
  • Khối lượng: khoảng 1kg
Hotline: 0243 821 0929